Info & Mededelingen

Winnaar wedstrijd 22 april : Vanden Bussche Dylan

Volgende wedstrijd zaterdag 6 mei van 8u00 tot 12u00

Marnix bral met een hondshaaitje :


Ons team dat tweede werd op het Belgisch kampioenschap clubs :


Via deze weg informeren wij u over de officiлle vangstmogelijkheden voor zeebaars in Belgisch zeegebied, zoals recent gepubliceerd via Verordening (EU) 2023/194:

Voor de recreatieve zeevisserij (inclusief vanaf de kust) in de ICES-sectoren 4b, 4c, 6a en 7a tot en met 7k geldt dat:

a) van 1 februari tot en met 31 maart 2023:
i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;
ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden is gevangen, te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen;

b) in januari en van 1 april tot en met 31 december 2023:
i) maximaal twee zeebaarzen per visser per dag mogen worden gevangen en gehouden;
ii) de minimummaat voor bijgehouden zeebaars 42 cm bedraagt;
iii) geen vaste netten mogen worden gebruikt om zeebaars te vangen of te houden.

>>Info vissen westerstaketsel Nieuwpoort

>>Info terugzetplicht paling vanaf 1 januari 2023 (CNV)