Info & Mededelingen

Winnaar wedstrijd 2 september : Vanden Bussche Dylan

Volgende wedstrijd zaterdag 16 september koppelwedstrijd we vissen van 8u30 tot 12u30 met LAAG water.

Inschrijven VOORAF via mail of telefonisch bij de ondervoorzitter Franky tot zaterdag 9 september 2023 - 12u00.

Gsm: 0475685939 – E-mail frankydevey@hotmail.com. De dag van de wedstrijd kan men geen nummer meer trekken.

Om de spanning erin te houden, de koppels worden na de wedstrijd gevormd bij trekking in het lokaal door het bestuur.

We vissen met twee hengels de man zoals op een gewone wedstrijd. Elke visser moet zijn wedstrijdkaart invullen en bij de buur gaan om te meten en af te tekenen.

Bisnummers en één plaats nummer dient vooraf aangevraagd te worden via de ondervoorzitter.

Vissers die een Bisnummers aanvragen mogen onder géén enkele voorwaarde elkaars gevangen vis meten.

De wedstrijdkaart afhalen in het lokaal de dag van de wedstrijd vanaf 7u00 tot 7u30.

Mag men vragen om zoveel mogelijk gepast inschrijvingsgeld 5€ te voorzien, elke deelnemer heeft prijs.

Na de wedstrijd kan men de wedstrijdkaart afgeven aan een bestuurslid op het strand, vanaf 13u45 tot 14u15 in het lokaal aan een bestuurslid.

De uitslag van de koppelwedstrijd wordt opgemaakt na de wedstrijd gevolgd door de prijsuitdeling in het lokaal.

Ingeval van slecht weer kan de wedstrijd afgelast worden. Wil de CNV-site volgen voor info.


Het Bestuur

i.o. De Voorzitter

0475/844887Marnix bral met een hondshaaitje :


Ons team dat tweede werd op het Belgisch kampioenschap clubs :


Via deze weg informeren wij u over de officiлle vangstmogelijkheden voor zeebaars in Belgisch zeegebied, zoals recent gepubliceerd via Verordening (EU) 2023/194:

Voor de recreatieve zeevisserij (inclusief vanaf de kust) in de ICES-sectoren 4b, 4c, 6a en 7a tot en met 7k geldt dat:

a) van 1 februari tot en met 31 maart 2023:
i) alleen het met hengel of handlijn vangen en weer terugzetten van zeebaars is toegestaan;
ii) het verboden is om zeebaars die in die gebieden is gevangen, te houden, te verplaatsen, over te laden of aan te landen;

b) in januari en van 1 april tot en met 31 december 2023:
i) maximaal twee zeebaarzen per visser per dag mogen worden gevangen en gehouden;
ii) de minimummaat voor bijgehouden zeebaars 42 cm bedraagt;
iii) geen vaste netten mogen worden gebruikt om zeebaars te vangen of te houden.

>>Info vissen westerstaketsel Nieuwpoort

>>Info terugzetplicht paling vanaf 1 januari 2023 (CNV)